5th Annual Conference-2019

 

 

 

 

 

CONFERENCE PROGRAM

PLACE:  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166

Uniwersytet Warszawski,  Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

ORGANIZATORZY:

Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

World-CWS World Center For Women Studies

Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

PARTNERZY

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

PATRONATY

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Polskie Towarzystwo Historyczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Gdy Nauka jest Kobietą UAM

Seminarium Historii Kobiet Instytutu Historii UAM

Archiwum Historii Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN

 

PATRONAT HONOROWY

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. Barbara Wejnert, Uniwersytet Buffalo, USA, President World-CWS

dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW w Warszawie, Polska, Dziekan WNS SGGW w Warszawie

dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW w Warszawie, Polska

dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW w Warszawie, Polska

dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW w Warszawie, Polska

dr Małgorzata H. Herudzińska, SGGW w Warszawie

dr Emilia Paprzycka, SGGW w Warszawie

dr hab. Izabela Skórzynska, prof. UAM w Poznaniu, Polska

dr hab. Maria Solarska, prof. UAM w Poznaniu, Polska

dr Iwona Chmura-Rutkowska, UAM w Poznaniu, Polska

dr Marek Woś, WSHTWP w Szczecinie, Polska

dr hab. Beata Trzop, prof. UZ w Zielonej Górze, Polska

dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ w Zielonej Górze, Polska

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, UJ, Polska

dr Dobrochna Kałwa, UW, Polska

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Polska

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM w Olszynie, Polska

Prof. Beata Balegova, Universytet Presov, Słowacja

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. Barbara Wejnert, Uniwersytet Buffalo, USA – President World-CWS

dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW w Warszawie, Polska – Przewodnicząca Komitetu  Organizacyjnego

dr Małgorzata H. Herudzińska, SGGW w Warszawie, Polska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. UAM w Poznaniu, Polska

dr hab. Maria Solarska, prof. UAM w Poznaniu, Polska

dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW w Warszawie, Polska

dr Emilia Paprzycka, SGGW w Warszawie, Polska

dr Agnieszka Maj, SGGW w Warszawie, Polska

dr Barbara Post, SGGW w Warszawie, Polska

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, UJ, Polska

dr Dobrochna Kałwa, UW, Polska

dr Iwona Chmura-Rutkowska, UAM w Poznaniu, Polska

dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech UAM w Poznaniu, Polska

dr Elżbieta Sawa-Czajka, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa, Polska

 

CONFERENCE FRAME PROGRAM

10th of October 2019

Warsaw University of Life Sciences SGGW

 

 

9.00 – 10.00

 

Reception (coffe, tea)

Przy Auli Kryształowej SGGW
 

10.00 – 11.00

 

Inauguration of the Conference  

 

Aula Kryształowa

 

11.15 – 14.30

 

Plenary Session: Individual, local, regional, global activities of women for sustainable development –  part I

 

Aula Kryształowa

 

 

14.30 – 16.00

 

Lunch

Bufet Duet

przy Auli Kryształowej

 

16.00 – 18.30

 

Plenary Session: Individual, local, regional, global activities of women for sustainable development –  part II

 

Sala A+B nad Aulą Kryształową

 

18.30 – 19.30

 

Late dinner

 

 

Bufet Duet

przy Auli Kryształowej

    19.30 – 20.30 Theatrical performance: Popytka, Weronika Fibich direction, Marina Hulia

 

Sala A+B nad Aulą Kryształową
 

11th of October

Warsaw University of Life Sciences SGGW

 

 

9.00 – 12.15

 

Plenary Session: Women’s rights – self-determination, knowledge, actions (movement and immobility) – part I 

Sala  Konferencyjna Biblioteki Głównej SGGW
 

12.15 – 12.45

 

Coffee Break

Bufet Duet

przy Auli Kryształowej

 

12.45 – 16.00

 

Plenary Session: Women’s rights – self-determination, knowledge, actions (movement and immobility) – part II

Sala  Konferencyjna Biblioteki Głównej SGGW
 

16.00 – 17.30

 

Dinner   

Bufet Duet

przy Auli Kryształowej

 

17.30 – 20.00

 

Plenary Session: The past for the future – intergenerational spaces of emancipation of women – part I

 

Sala A+B nad Aulą Kryształową
 

12th of October

Warsaw University

 

 

9.00 – 11.00

 

Exchange Workshop 

Krakowskie Przedmieście 26/28; Campus Główny, budynek 7, Sala Kolumnowa
 

11.00-11.15

 

Coffee Break

 

11.15 – 13.15

 

Plenary Session: The past for the future – intergenerational spaces of emancipation of women – part II

Krakowskie Przedmieście 26/28; Campus Główny, budynek 7,Sala Kolumnowa;
 

13.15 – 14.15

 

Lunch                                                                   

 

14.15  – 16.30

 

Plenary Session: Women – new spaces of emancipation

Krakowskie Przedmieście 26/28; Campus Główny, budynek 7,Sala Kolumnowa
 

17.00 – 19.00

 

A Stroll Down the Memory Lane of Warsaw’s Suffragettes

 

10th of October 2019

Warsaw University of Life Sciences SGGW

 

9.00 – 10.00

 

Reception (coffe, tea)

 

 

Aula Kryształowa SGGW

 

10.00 – 11.00

 

Inauguration of the Conference 

 

 

Aula Kryształowa

 

 

dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, Director of the Institute of Sociological Sciences and Pedagogy Warsaw University of Life Sciences SGGW in Warsaw and dr hab. Karol Chrobak Dean of the Faculty of Social Sciences, Warsaw University of Life Sciences SGGW in Warsaw

prof. Barbara Wejnert, University Buffalo, president of Word- WCS,

dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. UAM,  of Adam Mickiewicz University in Poznan

dr Dobrochna Kałwa, Warsaw University

dr hab. Barbara Klich- Kluczewska, Jagiellonian University in Kraków

dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW, President of Organizational Committee of Vth World- WCS in Warsaw.

 

 

11.15 – 14.30

 

Plenary Session: Individual, local, regional, global activities
of women for sustainable development – 
part I

 

 

Aula Kryształowa

 

 

Chairmans: dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. UAM and dr Emilia Paprzycka, Warsaw University of Life Sciences SGGW in Warsaw

 

Manorama Upadhyaya, Jodhpur, Rajasthan, India

       Women, Water and Sustainable Development: Lessons From the Past for the Present and PostarityTamar Dagargulia, NGO Community Center, Zugdidi, Georgia

     Georgian Experience on Women, Peace and Security Issues: Achievements and Challenges Georgia

     Made in the Process of Implementation of UN Security Council Resolution 1325

Himanshi Chandervanshi, University of Jammu, Jammu, India

     Across the Border: A Gendered Analysis of Sustainable Development in Latina narratives

Maria Anita Stefanelli, Roma Tre University, Roma, Italy

     Two Major Nineteenth and Turn of the Century American Women Writers’ Sustainable Choice

Deepali Kapur, University of Jammu, Jammu and Kashmir, India, Anupama Vohra, University of Jammu, Jammu and Kashmir, India

       Violence and Gender Roles: A Cultural Study of Sustainable Development in Nadia Hashmi’s
“A House Without Windows”

Discussion

 

 

14.30 – 16.00

 

Lunch

 

Bufet Duet

przy Auli Kryształowej

 

16.00 – 18.30

 

Plenary Session: Individual, local, regional, global activities
of women for sustainable development – 
part II

 

 

Sala A+B nad Aulą Kryształową

Chairmans: prof. Jeeva Niriella, University of Colombo

 

Sunil Babu, Rajdhani College, University of Delhi, India, Manoj Kumar, Rajdhani College, New Delhi, India

   A Brief Interpretation of Emancipation and Socio-economic Progress of Women

Barbara Wejnert, Buffalo University, Buffalo, United States of America

     Political leadership of women and women as politicians

Agnieszka Kozłowska – Rajewicz Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

Women’s role in public activity for ecology and sustainability in the European Parliament and NGO’s sector in the selected European countries

Iwona Chmura- Rutkowska,  Edyta Głowacka- Sobiech, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

   Research project: “ Wisdom, courage and enthusiasm. The first women scientists of the university of Poznan ( 1919-1939).

Anna Wachowiak, Monika Podkowinska, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland 

 The quality of women’s tasks at home. From emancipation to sustainable development

Discussion

 

18.30 – 19.30 Late dinner Bufet Duet

przy Auli Kryształowej

 

19.30 – 20.30 Theatrical performance: Popytka, Weronika Fibich direction, Marina Hulia,

tłumaczenie: Kateryna Novikowa, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland 

 

Sala A+B nad Aulą Kryształową
 

11th of October

Warsaw University of Life Sciences SGGW

 

 

9.00 – 12.15

 

 

Plenary Session: Women’s rights – self-determination, knowledge, actions (movement and immobility) – part I 

 

 

Sala  Konferencyjna Biblioteki Głównej SGGW

Chairman: dr Smita Verma, Isabella, Thoburn College, Lucknow, India

 

Bishnu Charan Barik, Odisha, India

    Indian Agriculture and Women Labour: Reflections on their Participation and   Emancipation.

Izabela Skorzynska,  Bernadette Jonda, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

Economical, Ingenious, Responsible: Polish and East German women  as Home Producers in complex conditions of socialist’s state.

Monika Podkowinska, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland, Beata Balogova, Presov University, Presov, Slovakia

    Occupational activity of women in Poland.

Alicja Urbanik-Kopec, Institute for the History of Science, Polish Academy of Science, Warsaw Poland

Servants and Ladies – About the Female Relationships in Urban Middle Class Households at the Turn of 20th Century.

Julia Olejniczak- Wesołowska, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

Source problem relative to domestic service and servants

Discussion

 

12.15 – 12.45

 

Coffee Break

 

 

Bufet Duet

przy Auli Kryształowej

 

12.45 – 16.00

 

Plenary Session: Women’s rights – self-determination, knowledge, actions (movement and immobility) – part II

 

 

Sala  Konferencyjna Biblioteki Głównej SGGW

Chairman: prof. Maria Anita Stefanelli, Roma Tre University

 

Jeeva Niriella University of Colombo, Colombo, Sri Lanka

Cybercrimes as a New Form of Violence against Women in Sri Lanka: Call for Strong Legal   Framework to Protect their Human Rights

Soe Win, University Buffalo, Buffalo, United States of America

 Gender based violence against women

Smita Verma, Isabella Thoburn College, Lucknow, India

 Critical Insights into Growing Sexual Violence against Women and Girl Children in India: Seeking Justice through Emancipatory Social Movements

Karolina Andrian,  Co-owner of Femmeritum, activist for women’s equality

Unexpected change of places. Parental leaves not only for women

Barbara Klich- Kluczewska, Jagiellonian University, Krakow, Poland

    The Rebellion of Ugly Girls on the Plot of the Mother of God: about the reporter’s negotiation of gender order in post-war Poland

Wioletta Turkowska-Kucharska, Wroclaw University, Wroclaw, Poland

    New forms, patterns and changes in fertility of contemporary women

Discussion

 

16.00 – 17.30

 

Dinner   

 

Bufet Duet

przy Auli Kryształowej

 

17.30 – 20.00

 

Plenary Session: The past for the future – intergenerational spaces of emancipation of women – part I

 

 

Sala A+B nad Aulą Kryształową

Chairman: dr hab. Barbara Klich- Kluczewska, Jagiellonian University in Kraków

 

Anna Landau, Instytut Historii Polska Akademia Nauk

Girls and boys – equality or tradition. Discussion in the “Mały Przegląd” 1926-1939

Dobrochna Kalwa, Warsaw University, Poland

     „Maybe She Is a Diligent Housewife, but She Cannot Write Well”. Just a Posed  Views on Life and Work of Rural Women in Interwar Poland

Katarzyna Stanczak-Wislicz, Instittute of the Literary Research of the Polish Academy of Science, Warsaw, Poland

      Kasia and Marysia goes to school. Domestic service and patterns of social  advancement of rural girls in Poland in the years 1945-1989

Emilia Kramkowska, Bialystok University, Bialystok, Poland

     To Be a Woman, to Be a Woman, I Dreamed of as a Child… the Issue About Selected (Traditional) Female Roles From the Perspective of Contemporary Elderly Women

 

Discussion

 

 

12th of October

Warsaw University

 

 

9.00 – 11.00

 

Exchange Workshop 

 

Krakowskie Przedmieście 26/28; Campus Główny, budynek 7, Sala Kolumnowa
 

11.00 – 11.15

 

Coffee Break

 

11.15 – 13.15

 

Plenary Session: The past for the future – intergenerational spaces of emancipation of women – part II

Krakowskie Przedmieście 26/28; Campus Główny, budynek 7, Sala Kolumnowa
Chairmans: prof. Barbara Wejnert, University Buffalo, president of Word- WCS and dr Dobrochna Kałwa Warsaw University

 

Rajib Baroi, Dhaka, Bangladesh

   Past for the Future – Cross – Generational Women’s Emancipation

Sapna Sharma, University of Jammu, Jammu and Kashmir,  India

    Women’s Emancipation  in Shashi Deshpande’s A Matter of Time (1996) and Shadow Play (2013)

Sandhya Bharadwaj, Higher Education Department, Jammu and Kashmir, India

   Emancipation of Indian Women through the Years

Palvinder Kumari, University of Jammu, Jammu and Kashmir, India, Anupama Vohra, University of Jammu, Jammu and Kashmir, India

The Question of Empowerment/ Emancipation in Context of Women Victims of Incest Abuse

Anna Wachowiak, Małgorzata Herudzińska, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

     Social performances of women in Poland. Against – power and authority – civic renewal

Discussion

 

13.15 – 14.15

 

Lunch

 

 

14.15  – 16.30

 

Plenary Session: Women – new spaces of emancipation

 

Krakowskie Przedmieście 26/28; Campus Główny, budynek 7, Sala Kolumnowa
Chairman:  Soe Win, University Buffalo and Katarzyna Stanczak-Wislicz, Instittute of the Literary Research of the Polish Academy of Science, Warsaw, Poland

 

Parveen Kumari, Central University of Jammu, Jammu, India

     Mother’s Story as a Space of Emancipation in Dalit Women’s Life Narratives

Diksha Bhagat, University of Jammu, Jammu and Kashmir, India

     Oddysey of innocence to experience. The process of creation of space and identity in Taslima Nashrin’s Meybela: Mt Bengali girlhood

Jagriti Upadhyaya, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur, India

     Body shaming, the beauty myth and female emancipation

Anupama Vohra, University of Jammu, Jammu and Kashmir, India

 Reading the Contours of Protest in Indira Goswami’s Autofiction.

Jasbir Singh, University of Jammu, Jammu and Kashmir, India, Rahul Kundal, University of Jammu, Jammu and Kashmir, India

Women Emancipation in India: Challenges of Gender and Caste among Dalits.

Discussion

 

17.00 – 19.00

 

A Stroll Down the Memory Lane of Warsaw’s Suffragettes